Kdo jsme, co prosazujeme a proč

Představení

KDO JSME? - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

Jsme lidé, kteří prosazují právo občana České republiky na důstojný konec jeho života na základě jeho svobodného rozhodnutí. Chceme uzákonit eutanázii v ČR. V čele sdružení stojí Milan Hamerský (1973, právník a politolog - video), který prosazuje uzákonění eutanázie od roku 2002. Spolupracujeme s odborníky z řad lékařů (např. prof. Pavel Pafko), právníků (např. AV, Kabinet zdravotnického práva) a osobností, které veřejně podporují diskuzi o uzákonění eutanázie (např. JXD, Ivan Bartoš, Petr Pavel, Danuše Nerudová, Stanislav Komárek, Karel Janeček, Jiří Paroubek a další). Čerpáme ze zahraničních zkušeností (20 let Nizozemí, Belgie). Jsme otevření dalším podporovatelům (dárci, registrovaní sympatizanti, atd.).

Klub podporovatelů uzákonění eutanazie, na základě Vašich častých dotazů otvíráme od ledna 2024
-člen 2.400,- Kč/rok
-zlatý člen 4.800,- Kč/rok
-diamantový člen 10.000,- Kč/rok
Fio banka, členský a dárcovský účet:  2601964963/2010

 

CO PROSAZUJEME? - UZÁKONĚNÍ EUTANÁZIE

(I asistovaného sebeusmrcení, Švýcarsko) v České republice od roku 2002. V roce 2007 jsme přišli s návrhem Zákona o důstojné smrti. Získali jsme podporu senátorky Václavy Domšové a po veřejné diskuzi (video) byl návrh v roce 2008 předložen. Většina senátorů návrh odmítla. V roce 2016 jsme vytvořili skupinu poslanců (ANO, TOP 09, KSČM, N) vedených Jiřím Zlatuškou a předložili upravený návrh zákona (video - Hamerský na ČT24). Návrh nebyl projednán. V roce 2020 jsme se podíleli na přípravě návrhu zákona, který předložila skupina poslanců (ANO, Piráti) vedených poslankyní MUDr. V. Procházkovou a poslancem L. Bartoněm. Návrh opět nebyl projednán.

PROČ PROSAZUJEME UZÁKONĚNÍ EUTANAZIE? - PRÁVO ROZHODNOUT O SOBĚ

Každý máme v širší nebo užší rodině osobní zkušenost s umíráním, bolestí a bezmocí. Nechceme, aby lidé trpěli hůře než zvířata. Odpůrci uzákoněné eutanázie nemají pravdu, že každou bolest lze léky zvládnout. Podporujeme zlepšování a dostupnost léčby i tlumení bolesti. Respektujeme roli hospiců. Odmítáme však jejich paternalismus, že oni vědí lépe než trpící co chtějí a potřebují. Cesta do Švýcarska je pro většinu lidí nepřijatelná (umírat v zahraničí) nebo nemožná (organizačně nebo finančně - 300 000 Kč).

KDY PROSADÍME UZÁKONĚNÍ EUTANAZIE? - VEŘEJNÁ PODPORA

Až získáme silnou veřejnou podporu veřejnosti a osobností (nejméně 100 tisíc podpisů pod petici), desetitisíce sledujích na sítích (facebook, Instagram) a nejméně 1,5 milionu na profesionální činnost (usilujeme o dlouhodobou podporu větších i menších donátorů, přidejte se).

(k 21.7.2023) - Děkujeme prvním 16 lidem za jejich podporu 300-500-555-1000-2000 Kč.

NA CO VYUŽIJEME ZÍSKANÉ PROSTŘEDKY?

Odpůrci za řad hospicové lobby disponují stovkami miliónů. 

1) Aktivní a důsledné vedení kampaně, jinak bude přijetí zákona o eutanázii trvat mnoho let

2) Podklady - publikace (připravujeme), články, tištěné materiály 

3) Besedy - účast i pořádání po celém území ČR i v zahraničí (video - Slovensko 2015) 

Výdaje:

realizované:  24.500 korun web+doména, 4000 korun petiční stánek,

v plánu: 85000 korun publikace Eutanazie -mýty a fakta, 2x29000 výroční konference v Torontu

- 1x full time/rok 800.000 korun