Eutanazii podporuje již 73 % českých občanů

"Spolek pro uzákonění eutanazie vítá nárůst podpory veřejnosti pro uzákonění eutanazie na 73 %. Je nepochopitelné, že politická reprezentace (až na prezidenta a několika senátorů) ignoruje jasný názor veřejnosti, požadující uzákonění lidského práva - důstojně zemřít v České republice", uvedl Milan Hamerský, předseda spolku.

CVVM:
Všech respondentů jsme se ve výzkumu dále ptali, zda souhlasí či nesouhlasí s tím, aby právní řád České republiky umožňoval ukončení života nevyléčitelně nemocného člověka (tzv. eutanazii). S uzákoněním eutanazie podle šetření souhlasí téměř tři čtvrtiny české veřejnosti (73 %), když tři desetiny (30 %) podle svých slov souhlasí „rozhodně" a více než dvě pětiny (43 %) pak „spíše". Nesouhlas vyjádřila pětina dotázaných (20 %), rozhodný nesouhlas ale uvedla jen necelá desetina respondentů (9 %), 11 % pak „spíše nesouhlasí". Necelá desetina (7 %) občanů neví, jaké stanovisko vzhledem k této otázce zaujmout.

Plná zpráva azde - https://cvvm.soc.cas.cz/eutanazie