20 výročí eutanázie v Nizozemí a Belgii

Před dvaceti lety schválili Holanďané a Belgičané zákony zavádějící eutanázii. Přes dvacet let praxe ukázalo prospěšnost práva na důstojný konec. Od roku 2002 řada dalších států rozhodnutím politiků nebo soudů rozšířilo práva umírajících.

Nizozemí bylo v roce 2002 první zemí světa, která legalizovala eutanazii (do té doby povolovaly asistovanou sebevraždu pouze Švýcarsko (1942) a stát Oregon (1997) v USA, nicméně holandská judikatura dovodila beztrestnost této praktiky již mnohem dříve. Od 40. let jsou mapovány případy, kdy došlo k eutanazii pacienta ze strany lékaře, přičemž postupně se vytvořila judikatura, která vymezila podmínky toho, kdy lze postup lékaře kvalifikovat jako krajní nouzi. Toto pojetí se prosadilo i přesto, že v zemi existovala v trestním zákoníku privilegovaná skutková podstata zabití na žádost. Ustálenou judikaturou dovozené podmínky se následně do velké míry odrazily v zákoně o eutanazii a asistované sebevraždě. Uzákonění eutanazie tedy nebylo v zemi cizorodým prvkem.